Tweede infomarkt Plopsaqua Mechelen

Tweede infomarkt Plopsaqua Mechelen

Beste inwoner van Mechelen,

Woensdag 24/06/2020 organiseerde Plopsa voor de 2de keer een infomoment over de uitwerking van het project Plopsaqua dat zowel een stedelijk zwemcomplex als een waterpark omvat voor alle omwonenden en geïnteresseerden.

Wij willen van harte de deelnemers danken voor hun deelname. Met interesse hebben we geluisterd naar de opmerkingen, vragen en bekommernissen. We hebben hier veel uit geleerd en zo heeft dit project dankzij hun inbreng meer en meer vorm gekregen. We geen hiermee aan de slag bij de finale uitwerking van het project.

Om tegemoet te komen aan de terechte bezorgdheid van enkele geïnteresseerde deelnemers aan de infomarkt die in een risicogroep zitten betreffende COVID-19, werd de algemene presentatie van de infomarkt opgenomen. Je kan deze hier integraal herbekijken.

Eveneens is het mogelijk om de eigenlijke presentatie hier als apart document te bekijken.

Eventuele bijkomende vragen of bekommernissen kan u zoals steeds bezorgen via plopsaquamechelen@plopsa.be.

Met vriendelijke groeten,
Steve Van den Kerkhof
CEO Plopsa