Infomarkt Plopsaqua Mechelen

Stand van zaken uitwerking Plopsaqua Mechelen: waterpark en zwemcomplex

Beste geïnteresseerde in het Project Plopsaqua Mechelen

We spraken vorig jaar in december af om elkaar terug te zien dit voorjaar. Intussen besliste Corona hier anders over. We zijn dus nu verplicht u via deze weg te informeren over de stand van zaken in de uitwerking van het project Plopsaqua Mechelen.

Alle zinvolle opmerkingen en vragen die we ontvangen hebben, zijn meegenomen in de verdere uitwerking van de inrichtingsstudie. We vinden het belangrijk om hierover een update te geven:

  • We bekijken de totale inrichting van het gebied met oog voor een kwaliteitsvolle en ruimtelijk verantwoorde invulling.
  • We zijn volop bezig met het ontwerp van de architectuurplannen en de plannen voor de buitenaanleg van het terrein.
  • Er wordt een archeologieonderzoek uitgevoerd.
  • De watertoets is in opmaak.
  • De bestaande groenstructuur is in kaart gebracht. Er wordt ingezet op het optimaal behoud van het bos.
  • We houden rekening met alle milieuaspecten.
  • Het mobiliteitsonderzoek reikt oplossingen aan om de site veilig toegankelijk te maken voor de fietser en de voetganger.
  • Er wordt ingezet op het verbeteren van de bereikbaarheid van het terrein voor het openbaar vervoer.
  • Ook de bereikbaarheid met de auto en het parkeren zijn een belangrijk aandachtspunt en worden mee onderzocht.
  • De geluidstudie die de impact van het project op de omgeving duidelijk maakt, kan op dit moment niet uitgevoerd worden. In deze coronatijd zouden metingen immers geen correct beeld van de werkelijkheid geven.

Als de situatie het toelaat, hopen we u uit te nodigen voor een nieuw fysiek infomoment op 24 juni 2020. We kunnen dan opnieuw met u in dialoog gaan over alle inhoudelijke aspecten van het dossier.

Op basis van de opmerkingen, vragen en bekommernissen, die we dan horen, werken we het project verder af tot een gedragen en onderbouwde inrichtingsstudie en natuurlijk ook tot de finale omgevingsvergunningsaanvraag.

We hopen van harte u terug te kunnen ontmoeten op 24 juni 2020. De uitnodiging hiervoor bezorgen we u tijdig.

Vriendelijke groeten
Steve Van den Kerkhof
CEO Plopsa Group