Infomarkt Plopsaqua Mechelen

Geachte geïnteresseerde in het Project Plopsaqua Mechelen,

Het infomoment van 04/12 ligt intussen achter ons. Heel wat mensen hebben hiervan gebruik gemaakt om hun bezorgdheden en hun opmerkingen te uiten als input voor de inrichtingsstudie.

U kan alvast de presentatie opnieuw doornemen die tijdens de algemene infosessies op deze dag werd toegelicht via deze link.

We hebben intussen ook een verslag opgemaakt van de vragen, opmerkingen en bekommernissen die werden geuit tijdens het infomoment door de deelnemers. Een zo realistisch als mogelijke weergave hiervan kan u nalezen via deze link. Deze werden verwerkt per thematafel waar de vragen, opmerkingen en bekommernissen werden gemaakt.

Verdere vragen kunnen gesteld worden via PlopsaquaMechelen@plopsa.be.

Alvast bedankt voor uw interesse in dit project!